Historie | Samfund | Turisme
Peter Bangs forlis (1857) | Udbyhøj færgen
 

Historien om Udbyhøj Færgen

Fra Ørsted Ferie Avis, 1982:
"Udbyhøj-færgeriet har i hvert fald været kendt siden året 1613. I gamle gulnede papirer omtaltes Udbyhøj færgeriet første gang i året 1613 i forbindelse med et skøde udstedt af herremanden Albert Scheel. Man ved at Sødring i Gerlev Herred intil året 1633 var anneks til Voer pastorat i Rougsø Herred, og sognepræsten i Voer har uden tvivl ladet sig færge over ved Udbyhøj, da hans vej til annekssognet derved blev meget kortere, end hvis han færgede sig over fra Voer til Mellerup. Dette færgested ejedes i øvrigt indtil 16. april 1664 af kongen, Frederik d. 3.

Historikeren, skoleinspektør Jens Schou, Randers, har berettet om, at slægten Høeg blev ejer af Udbyhøj Færgeri 28. juni 1806 og ejede færgeriet helt frem til 1917. I en storhedstid for færgeriet midt i det 19. århundrede blev der af færgeriet ejer, Jens Hans Høeg, som overtog det i 1832, opført et pakhus nær ladepladsen og Randers-købmand opførte også pakhuse. Der blev fra Udbyhøj udskibet efter datidens forhold meget store mængder korn til København."

I det 18. århundrede lever Refsbech familien i Udbyhøj. 3 familemedlemmers skæbne er bundet til færgen:

Peder Refsbech fik fæstet som færgemand og kroholder i Udbyhøj, da hans bror, Søren Refsbech, døde i 1752.

Søren Pedersen Refsbech, født 1754, død 1788. 33 år gammel faldt han i fjorden ved Udbyhøj færgested og druknede.

Jens Pedersen Refsbech, født 1763, død 1796. Kromand og færgemand i Udbyhøj fra 1790, gift med Karen Rasmusdatter, 3 børn. For fæstet på færgerettighederne betalte Jens Refsbech en årlig afgift på 30 rigsdaler samt 2 fjerdinger (2 kvarte tønder) grønsaltede ål.

Der kan læses mere om Refsbech familien på slægtsbogen om Martinus Jensen Boje og Mine Krogh's forfædre og efterkommere.

Udbyhøj Færgen blev indviet d. 22. marts 1967 ved et stort arrangement. Programmet for dagen kan ses i den originale folder fra indvielsen. I dag er Udbyhøj Færgen Danmarks ældste færge der er i daglig brug.

I 2001 blev sejladsen indstillet d. 19/12, da dele af færgelejet i Udbyhøj Syd styrtede sammen. Efterfølgende undersøgelser viste, at træværket i lejet var ædt op af pæleorme som havde fortæret det meste af pælene nede ved fjordbunden. Med hjælp fra Jydske Dragonregiment og Falck, lykkedes det at få fjernet det ca. 100 tons tunge molestykke som blokerede færgelejet. Lejet blev midlertidig repareret og sejladsen genoptaget 7/1 2002.

Færgen, som brugser tværs over udmundingen af Randers Fjord i Kattegat, har tidligere sejlet på Svendborgsund-overfarten.

Udbyhøjfærgen drives i dag af I/S Randers Fjords Færgefart som Rougsø og Nørhald kommuner står bag. For få år siden blev Mellerup færgen, der indtil da havde været privatdrevet, også lagt sammen med Udbyhøjfærgen. Billetter købt på den ene færge, kan nu også bruges på den anden!

Udbyhøjs færgeleje er fra 1967.
Tryk på billedet for at se flere billeder fra Udbyhøj.

Tak for uvurdelig hjælp og støtte til denne side til: Heini Madsen og Jørgen Madsen