Uddannelse

Nærmeste folkeskole er Rougsø Skolen i Ørsted og nærmeste ungdomsskole er Rougsø Ungdomsskole, samt Vivild Ungdomsskole.

I Mellerup ligger Mellerup Fri- og Efterskole.

Nærmeste gymnasier er:

Nærmeste handelsskole er:

Ydereligere uddannelsestilbud:

Der er gode uddannelsestilbud i Rougsø Kommune.